Sudaji Suvenir

Sangkepan Subak

Sangkep adalah rapat atau musyawarah dalam Bahasa Balinya yang bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk kepentingan bersama dan keharmonisan semua umat manusia yang wajib dijaga dan dijalankan dari setiap hasil keputusan / prerarem y ang...

baca lainnya

Sudaji Bukakak Festival

         Bukakak atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Pekakak" adalah ritual tahunan yang dilaksanakan setelah Piodalan di Pura Desa. Ritual ini disungsung oleh Krama Subak sedesa Sudaji sebagai bentuk rasa syukur kepada Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Ritual ini...

baca lainnya